Více o evropských směrnicích a nařízeních Příroda to nevyžaduje!

0
Rate this post

Evropský parlament má problémy s předpisy a předpisy, které pak musí státy EU začlenit do Národní regulace.

Za posledních 10 let vydal Evropský parlament řadu pokynů a také nařízení, která ovlivňují stav přírodních léčivých zdrojů (léčivých rostlin). Tyto předpisy a politiky vedly léčivé rostliny k zastavení broušení v účastnických státech EU. Tento systém evropských pokynů a pokynů kategorizuje všechny léčivé rostliny (rostliny, houby, mikroorganismy atd.v rámci programu tak přísného, jako je program komerčních léků.

Důsledkem je, že každý sběratel (výrobce nebo dovozce zdravotnického zařízení) je proto nutné získat status farmaceutické společnosti (tj. k získání povolení stejného typu jako pro výrobu, jakož i dovozních obchodních léky). Ještě více, je povinen projít drahou registraci léků pro každou jednotlivou bylinnou věc. Všechny přírodní byliny, jejich směsi, četné formy (složky rostlin celé, nasekané, práškové, v kapslích, odstraňují …) a balení musí být registrováno individuálně v každé soukromé zemi EU, jak platí pro komerční léky. Jedinou úlevou je vzdání se potřeby preklinických a klinických studií v uznávaných situacích předpokládaného “typického použití”, které musí sám bylinkář ukázat. Zjednodušená registrace vyjde například jen na 200 000 Kč (tarif SÚKL) pro Českou republiku. A co víc, prodej přírodních bylin by prošel stejnými omezeními jako prodej průmyslových léčiv (prodej pouze v obchodě s drogami a také další omezení prodeje i manipulace)..

Po dlouhou dobu, konvenční výrobci, dovozci, prodejci léčivých rostlin, jakož i kontrolní a správní orgány, toleroval věci z léčivých bylin a také připravit z nich jídlo, program (jako příklad, čaj, nebo doplňků stravy). Evropské právní významy a také omezení (konkrétně směrnice 2002/46 / ES a politika 1924/2006) však přírodní byliny z tohoto programu jednoznačně vylučují. Například, pod záminkou “ochrany zákazníků”, zakazuje nároky na zdraví a wellness a výživu potravin, nebo povoluje použití pouze těch, které jsou povoleny samotnou EU …

Sám o sobě, předpisů na léky je tak náročná, a také přísné, že jen nedávno nové farmaceutické firmy také objeví, a ty stávající se nevyvíjejí téměř jakýkoliv typ nových léků. Přidání firem zaměřených na typické organické léčivé přípravky (zejména malé a střední podniky) podle tohoto nařízení bude mít přesně stejný účinek. Výsledný nárůst cen alternativních léčiv jistě sníží jejich přirozenou dostupnost, přinese likvidaci celého oboru a zároveň posílí pozici drahých komerčních i jejich” zavedených ” výrobců. V monopolizaci dodávek pro zdraví bude další značný. Ačkoli tato “legální práce” je pokryta obranou zákazníků, její účinky budou mít jistě přímý zničující dopad na zákazníky.

Konkrétní změny.
( 1) pokyn Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ ES o kodexu sousedství týkajícím se humánních léčivých přípravků.

(instrukce ke stažení).

Jako léčivý přípravek, definuje jakýkoli druh materiálu, nebo mix důležité určen k léčbě nebo se vyhnout stavu v lidské bytosti, nebo jakýkoliv typ látky, nebo kombinace důležité, že mohou být prováděny na lidi, pro účely vývoje klinické diagnózy, nebo přivést zpět, změnit nebo ovlivnit fyziologické funkce u lidí. (jako jeden z např.: mikroorganismy, rostliny, části rostlin, rostlinné sekrety, odstraňuje). Současně navrhuje přísné pokyny: pro výrobu i dovoz (shodují se) a také pro zápis zdravotnických předmětů. Toto nařízení (1), i když se neobjevuje na začátku, navrhuje lékařským rostlinám stejný režim, za kterého komerční léky klesají ….

Tímto nařízením se posouvá význam původních předpisů (priklad zákon 129/2003 SB . o léčivech), které byly nějakým způsobem vytvořeny k definování režimu komerčních léčiv a překládají vše” lékařské ” přímo do této rutiny. Jedním příkladem je, jako příklad, náhrada původní definice ” lékařský předmět znamená jakýkoli druh látky nebo směs látek, které mají zabránit stavu nebo se s ním vypořádat …” nutně” … jakýkoli typ sloučeniny nebo směsi důležité za předpokladu, s pravdou, že má léčebné nebo preventivní budovy v případě nemoci …”.

( 2) směrnice 2002/46/ ES Evropského Parlamentu i rady ze dne 10. června 2002 o odhad předpisů zúčastněných Států připojení na potravinové doplňky.

(stáhněte a nainstalujte instrukci).

To určuje, “potravinových doplňků” jako potraviny, plánuje doplnit pravidelné dietní plán, a také, které jsou zaměřeny zdroje živin nebo různé jiné materiály, které mají fyziologické nebo dietní výsledek, samostatně nebo v kombinaci, uváděny na trh ve formě dávek, a to v druhu tablety, pastilky, tablety, počítače, tablety a různé další srovnatelné formy, ve velkém typ, jako kapalina v ampulích, kapátko kontejnery a také různých jiných srovnatelných druhů tekutin nebo sypkých produktů, které mají být konzumovány v malých určena sekce. množství;.

Ačkoli (2) (jasně uvádí) se nevztahuje na léčivé přípravky podle definice (1)… většina léčivých přírodních bylin většina léčivých bylin je nabízena v rámci tohoto plánu … Potravinové doplňky = potraviny, plánované k doplnění běžné stravy plánu, a které jsou koncentrovaným zdrojem živin nebo jiných látek s výživovým nebo fyzické účinkem, samostatně nebo v kombinaci, jsou umístěny na trh v dávkovém druh, typ tobolky, pastilky, tablety, počítače, tablety a také další podobné druhy, velkoobchod druhu, jako kapalina v ampulích, kapátko kontejnery, jakož i další srovnatelné formy tekutiny nebo hmoty … … … ve skutečnosti však mnohem více pro průmyslové výrobce tabletových počítačů s vitamínem …

( 3) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20.31. prosince 2006 o výživě a zdravotních pojistných nárocích na potraviny.

(zrušení zákona).

To výslovně zakazuje uvádět na obalu výrobku, potraviny a doplňky všeho druhu, tzv. “wellness pojistných událostí” na rozdíl od těch autorizovaných přímo Evropskou Náhradu škody nebo Evropský Úřad pro Bezpečnost Potravin. Zdraví a wellness tvrzení' v nařízení rozumí každé tvrzení, které dělá, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi potravinou klasifikace, potravinou nebo některou z jeho složek, a také wellness.

Tato politika je v podstatě nadbytečné s ohledem na (2001/83/ES), protože v současné době neexistuje léčebný rezidenční nebo komerční nemovitosti nutně jmenován pouze položky spadající pod komerční léky program.

Tato směrnice jasně uvádí, že léčivé rostliny nejsou potravinovými a potravinovými doplňky. Nicméně vykonávající zákon (schvalování případů atd.) je nakonec umožňuje. Nicméně celý postup je zbytečně byrokratický. Změna, i když se snaží dát dopad obrany klienta, nakonec klienta nejvíce poškodí …

[Toto nařízení de jure podrobuje léčivé účinky potravin do stejného režimu potvrzení jako u léčivých předmětů. Ve skutečnosti je to spíše vyvrací existenci léčivých potravin položky a následně stiskne směrem k předefinování samotná myšlenka “jídlo” v podstatě non-léčivé potraviny, předměty a také vyloučení z léčivých rostlin ze světa potravin (1 ).]

( 4) instrukce 2004/24/ ES Evropského Parlamentu i rady ze dne 31. Března 2004 o změně směrnice 2001/83/ ES o Kodexu Společenství, sdružující lékařské přípravky pro humánní použití, pokud jde o typické organické lékařské předměty (rovněž popsáno v angličtině jako THMPD).

(stáhněte si nařízení).

Upravuje nařízení 2001/83 / ES o zdravotnických potřebách pro humánní použití. představuje Kategorie “Bylinné lékařské předměty” a také “typické přírodní zdravotnické výrobky” a také představuje druh měkké rutiny pro “tradiční přírodní lékařské předměty” …

Nabízí povinnost přizpůsobit se do dubna 2011. Tento den je pro mnohé v Evropě symbolem dokončení tradičních organických přípravků a jejich konečného začlenění pod léky … Teprve v důsledku tohoto nařízení je zřejmé, že eurolegislativa (systém pokynů a také nařízení) bezpečně vyvinula přírodní byliny v programu syntetických léčiv (i když v jakési měkké verzi), ale definitivně. Tato instrukce skutečně vyvolala řadu námitek viz … (což její autoři s největší pravděpodobností očekávali … ty se však nakonec jeví jako nepřiměřené, protože jde vlastně o jakousi úlevu oproti běžnému režimu …

[interpretace standardních organických léčivých přípravků do stejného programu, jaký byl dosud používán pouze pro umělé léčivé přípravky … v “volnějším nastavení”… ve skutečnosti je to vynechává z různých jiných oblastí (jídlo)…]

(5) různé jiné