Předmluva | Nedejme si prirodu!

0

Hodnota lidského zdraví je nenahraditelná a ničím nevyčíslitelná. Péče o uchování zdraví a léčba nemocí provází člověka už od nepaměti. Během věků se rozvinulo, v závislosti na místních podmínkách, mnoho léčebných systémů, založených na důsledném poznání léčivých rostlin a využívání léčivé síly přírody. Účinnost léčivých rostlin dnes potvrzují pokročilé metody biochemie a studiem tradičních léčebních systémů se zabývá zvláštní věda – etnobotanika. Oproti průmyslovým lékům mají byliny obrovskou výhodu – mají za sebou klinické testování již od prehistorických dob a jejich vysokou relativní bezpečnost potvrzují i dnešní statistiky.

Legislativa, kterou v letech 2001 – 2010 přijala Evropské komise a Evropský parlament, poprvé v historii, toto období svobodného přístupu všech obyvatel Evropy k přírodním léčivým zdrojům ukončuje. Pod záminkou ochrany spotřebitele bere lidem bezpečnou a dostupnou alternativu a nahrazuje ji institucionalizovaným přístupem. Evropské úřady se staví mezi člověka a přírodu jako “ochránce” a rozhodce o tom, co se o léčivých rostlinách smíme a nesmíme dovědět. Přesun léčivých rostlin a přírodních produktů do institucionalizovaného režimu přitom nemá žádné opodstatnění.

V praxi se tím naplňuje arogance a diktát moci. Obyvatelé EU jsou kráceni na svých právech, neboť je jim odpírána základní možnost svobodně si zvolit způsob péče o své zdraví, jak je ostatně zakotveno v Základní listině lidských práv a svobod. Evropská unie, respektive její rozbujelá administrativa, se staví do role arbitra, který bude rozhodovat, co je a není pro zdraví občana vhodné. Podstatou tohoto problému však není ve skutečnosti nic jiného, než vliv mocné farmaceutické lobby a její snaha po jejich ještě větších ziscích, o které přicházejí alternativní léčbou. Vycházejí zároveň z toho, že mají dost finančních prostředků na požadované zkoušky i registraci léčiv, což je většinou nedostupné drobným firmám zabývajícím se výrobou přípravků pro bylinnou léčbu.

Braňmě si svobodu rozhodovat o našem zdraví. Podpořme výzvu www.nedejmesiprirodu.cz …

V Martínkově 2. května 2011

prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc

pavel_valicek_77x100-9724545Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc., (narozen 1939 v Nymburce) je známý český botanik, agronom a zemědělec, zaměřený na užitkové rostliny tropů a subtropů, zvláště na asijské léčivé rostliny. Je autorem desítek publikací, odborných pojednání i populárních knih. Byl vedoucím autorského kolektivu rozsáhlé publikace Užitkové rostliny tropů a subtropů, dále knih Rostliny pro zdravý život, Léčivé rostliny třetího tisíciletí, Rostliny a omamné drogy a v poslední době například Léčivé rostliny Číny a Vietnamu.