Úvodní slovo | Nenechme přírodu stát nám v cestě!

0
Rate this post

Hodnota lidského zdraví je nenahraditelná a nevyčíslitelná. Péče o zachování zdraví a wellness, stejně jako léčba nemoci, spolu s člověkem od doby před věky. V průběhu staletí, četné systémy rekuperace skutečně založena, v závislosti na regionálních problémů, na základě běžné znalosti léčivých rostlin, stejně jako využití léčivé síly přírody. Účinnost léčivých rostlin je dnes ověřena sofistikované techniky biochemie, a také výzkum typické systémy terapie se zabývá speciální věda-etnobotanika. Ve srovnání s komerčními léky mají byliny velkou výhodu-byly lékařsky kontrolovány s ohledem na dávné časy a také jejich vysokou relativní bezpečnost ověřují dnešní statistiky.

Předpisy přijali Evropskou Náhradu škody, jakož i Evropský Parlament ve 2001-2010 dává konec, poprvé v historii, tento trvání volný přístup na všechny přírodní léčivé zdroje pro všechny Evropské občany. Pod záminkou obrany zákazníků vylučuje lidem ekonomickou i bezpečnou alternativu a nahrazuje ji také institucionalizovanou technikou. Evropské orgány se staví mezi člověka a také přírodu jako “strážci” a arbitři toho, co můžeme nebo nemusíme uznat o léčivých rostlinách. Neexistuje žádný důvod pro přemístění všech přírodních předmětů a zdravotnických zařízení do institucionalizovaného režimu.

V metodě to určuje a uspokojuje domýšlivost moci. Občané EU jsou odpírána jejich práva, protože jsou vyvrátil základní svobodu vybrat si přesně, jak se starat o své zdraví a wellness, jak je zakotveno v listině základních práv, jakož i pružnosti. Evropské Unie, nebo spíše její rozšířená správa, staví se sám do role rozhodce, který bude vybírat, co je a také není vhodné pro zdraví a wellness rezidenta. Význam potíží ale ve skutečnosti není ničím jiným než dopadem účinné farmaceutické lobby a také touhou po jejich ještě vyšších ziscích, které se zbavují alternativní terapií. Ve stejnou dobu, jsou založeny na skutečnosti, že mají dostatečné finanční prostředky pro tzv. pro testy a také o registraci léčiv, což je většinou nedostupné pro malé společnosti, se podílelo na výrobě organických léky.

Bráňme naši svobodu volby ohledně našeho zdraví. Allow ‘ s sustain the překážka www.nedejmesiprirodu.cz …

V Martínkově 2. 1. Května 2011

pavel_valicek_77x100-9724545

Prof.Ing. Pavel Valíček, DrSc

Prof.Ing.Pavel valíček, DrSc., (*1939 nymburka) je český botanik, agronom a také zemědělec, zaměřený na užitečné rostliny subtropů a také tropů, zejména na asijské léčivé rostliny. Je autorem mnoha publikací, odborných spisů a také preferovaných knih. On byl hlavou spisovatele kumulativní podstatné časopis Užitečných Rostlinných království tropů a subtropů, spolu s knih rostliny pro zdravý a vyrovnaný život, léčivé rostliny 3. století, rostlin, stejně jako omamné drogy, a také jen v poslední době například léčivé rostliny Číny a také Vietnamu.