Co navrhujeme | Nedejme si prirodu!

0

Navrhujeme návrat k přírodnímu stavu věcí: Aby byl neinstitucionalizovaný přístup k léčivým zdrojům přírody, de facto a bez cenzury, chráněn jako jedno ze základních práv občana.

Co přesně znamená “přístup”:

Přístup znamená svobodu sbírat, prodávat a kupovat léčivé přírodniny. U těch pořád ještě existuje svoboda je individuálně sbírat. Ta je velmi důležitá jako princip, ale z hlediska masového přístupu k léčivým zdrojům přírody je absolutně nepostačující. Poptávka po léčivých rostlinách totiž u většiny jejich druhů dávno nestačí přírodní nabídce, a proto se léčivé rostliny pěstují. Většina lidí v průmyslové společnosti nemá čas ani příležitost sbírat či pěstovat vlastní léčivé rostliny. Pokud bude lidem zakázáno léčivé rostliny a přípravky z nich prodávat a kupovat, znamená to de facto jejich odříznutí léčivé síly přírody.

Proč neinstitucionalizovaný:

Protože, ač jsme ochotni přijmout ochrannou helmu při návštěvě průmyslového závodu, odmítáme povinné nošení skafandru při výletu do lesa. Jako dospělí, svéprávní lidé chceme mít právo nebýt chráněným spotřebitelem, pokud se tak rozhodneme.

Protože institucionalizace žalostně selhala. Neřeší podstatné problémy. Běžné léky, které jsou plně institucionalizované, ročně zabijí a zničí zdraví obrovskému počtu lidí. Jejich používání se zvyšuje, ale zdraví národa simultánně upadá. Není žádným tajemstvím, že za zákazy léčivých rostlin stojí právě běžné léky.

Proč zdůrazňujeme de facto:

Protože v zákony přicházející z EU jsou nepřehledné a nesrozumitelné. Klauzule sabotující léčivé rostliny jsou roztroušeny v zákonech o léčivech, potravinách, potravinových doplňcích aj. tak, že je těžké si i vůbec všimnout, že s léčivými rostlinami souvisejí. Považujeme za důležité již teď zdůraznit, že právo na neinstitucionalizovaný přístup k přírodě nesmí být pouze papírové (de iure), ale skutečné (de facto), v běžném životě aplikovatelné a široce aplikované.

Proč bez cenzury:

Protože legislativa EU pro komunikaci týkající se léčivých rostlin zavádí cenzuru. Zavádí ministerstvo pravdy, které rozhoduje o tom, jaké výroky jsou přípustné a jaké ne. Při zběžném pohledu se cenzura vztahuje jen na komunikaci prodávajícího s kupujícím. Ve skutečnosti ale každý, kdo mluví o léčivosti léčivých rostlin bude muset být vyšetřován, jestli jeho řeč nelze kvalifikovat jako reklamu. (K tomu stačí poměrně málo.)

Víme tedy co chceme. K otázce jak toho dosáhnout, zatím máme následující návrhy.

 • Tento požadavek je součástí širšího rámce snahy zachovat i v urbanizovaném světě přirozenost a přístup k přírodě, který byl kdysi pro člověka samozřejmostí.
 • Konkrétně, stejně jako všichni, včetně obyvatelů měst, mají teoretickou možnost si v přírodě libovolné byliny nasbírat osobně, měli by mít tento přístup garantován i prakticky – i ti, kteří nemají čas běhat po horách s mošnou by měli mít možnost si tyto byliny v neinstitucionalizovaném režimu koupit, asi tak, jako kdyby si je sami utrhli v přírodě.
 • Odříznutí efektivního přístupu k přírodě nelze omlouvat bezpečností spotřebitele. Ta je ostatně u léčivých bylin nesrovnatelně vyšší než u průmyslových léků. Potvrzují to nejen statistiky, ale i teorie – sekundární metabolity živé přírody tvoří v celkové množině chemických látek úzkou, specifickou skupinu, jíž je člověk přizpůsoben evolučně i kulturně (tradice používání přírodnin k léčbě i dalším účelům).
 • Použití jakýchkoliv režimů odvozených od průmyslových léků je u léčivých rostlin zbytečné a pro celé odvětví destruktivní.
 • Léčivé rostliny se v praxi ukazují být statisticky mnohem bezpečnější než průmyslové léky. Lidstvo má s léčivými rostlinami rozsáhlou evoluční a kulturní (etnobotanickou) zkušenost.
 • V příslušných zákonech už existují mechanismy, jimiž přehrešky proti bezpečnosti, jakož i klamání spotřebitele kontroluje a trestá, ať už se jedná o produkci EU nebo dovoz, pokud jsou nedostatečné, je potřeba je opravit tam.
 • Snaha vést hranici mezi “neléčivými” potravinami a institucionalizovanými léčivými přírodninami je absurdní.
 • Současná dikce eurolegislativy léčivé účinky u potravin popírá a zakazuje o nich mluvit a psát (s vyjimkou evropskou komisí a evropským úřadem pro bezpečnost potravin schválených tvrzení).
 • Zdravotní účinky potravin jsou uznány teoreticky a de iure, ale de facto jsou prakticky popírány
 • Schvalování každého případného zdravotného tvrzení v Bruselu je centralistickým megalomanstvím.
 • Vyžadovat pravdivost, úplnost a dohledatelnost uváděných informaci. Vyžadovat odpovědnost autorů.

V globalizujícím se světě vznká přístup k léčivým přírodninám jiných krajin a světadílů a vzhledem k jejich ekonomickému a zdravotnímu potenciálu, který je v současnosti hrubě nedoceněný, je nutné zajiístit jejich znalost u odborné i laické veřejnosti.

 • Zavedení zákonné ochrany přístupu k přírodninám
 • Zajistit ve výuce medicíny znalost rostlinných monografií
 • Zlepšit u veřejnosti povědomí a vzdělávání v oblasti přírodnin a léčivých rostlin zvláště

Nemělo by nám jít jenom o záchranu přístupu k přírodním léčivým zdrojům (ve smyslu nezakazování a deinstitucionalizace) ale i o jejich popularizaci, vzhledem k jejich levnosti, relativní bezpečnosti (ve srovnání s průmsylovými léky) a zdravotní prospěšnosti. Výsledkem bude celkový ekonomický zisk pro společnost. Z dlouhodobého hlediska ani nedochází k vazbě na cizí zdroje, protože prakticky všechny léčivé přírodniny lze pěstovat i v krajinách Evropy.